...forslag
(andre emner og referencer - kontakt mig)

    

Om Ledelse
fx.
- proceselementerne i ledelse
- arbejdsmiljø
- trivsel
- motivation og ledelsesprocesserne

Om Teamarbejde
Individual - Groups - Teams?
Basic Requirements for Teamwork
Group and team - essential differences
Climate in groups
Roles in Groups
'Dangers' in groups?
Group Dynamics
Building team performance
Team Focus?
Team Ground Rules
 
Form:
Oplæg og drøftelser, læring/personlige refleksioner i smågrupper (DK/UK)
 
Arbejdspladsens aktuelle temaer - set fra konsulentvinklen
Ledelse opad - 'frygtløs tale: Drøm eller realitet?
At få det sagt: Fælder i kommunikation og de enkle, men virksomme råd
At få løst kerneopgaven: Hvordan er kulturen?
Samarbejde - og hvad der indvirker
- fokus på dynamikkerne inde i os selv og mellem os i teamet
 
Form:
'Speed-talk'/inspiration
Workshop med oplæg og træningssekvenser
 
Den gode opsigelse
Opsigelser - hvorfor er de så vigtige at have styr på?
Opsigelser - der er følelser på spil
Opsigelser - det kan koste dyrt på mange planer
 
Form:
Oplæg og drøftelser
 
Stress og trivsel
- den opdaterede viden om stress - fra den praktiske verden og fra nyeste forskning
- inspiration til styrkelse af trivsel i hverdagen - teorien og erfaringerne
 
Form:
Oplæg og diskussion
Intern workshop med fokus på handleplaner og indsatsertent

Ansættelsessamtalen
- det skjulte guld

Om jobanalysen
Om ansættelsesinterviewet
Intervieweren
Supplement til ansættelsesinterviewet
Personlige refleksioner:Intervieweren bliver let det svage led i kæden (det er svært at interviewe!)
- hvordan er jeg selv som interviewer: Erfaringer?
- hvad oplever jeg som det svære? Hvorfor?
- hvor er mine "blinde pletter"/hvor føler jeg mig usikker undervejs? Hvorfor?
Træning i konkret interviewmetode
- træning i tre-mandsgrupper
- opsamling af erfaring i plenum
- hvad virkede og hvorfor?
- hvad kan vi gøre anderledes fra nu af?
Hvad er en psykologisk test og hvad kan den bruges til?
Hvad er styrkerne og svaghederne i brugen af personlighedstest i erhvervslivet
- f.eks. i forbindelse med rekruttering, udvælgelser, rådgivning o.l.

Form:
Oplæg: 2 timer
Workshop - ½ til 1 dags varighed

Kvalitet i beslutningsprocesser
- bias og håndteringen af dem
   - kognitive bias
   - psykologiske bias
   - sociale bias
   - politiske bias 
 
Form:
Oplæg og drøftelser

Om sygefravær
Data om sygefravær - fra antagelser til fakta
Set fra ledervinklen: Hvad gør vi - sygefravær og den vanskelige samtale
En væsentlig faktor til sygefravær: Stress
En Case: Forebyggelse... og trivsel - hvordan skaber vi en robust organisation, med folk, der trives
 
Form:
Oplæg og drøftelser

Lederen som coach
- teorierne og værktøjerne
 
Form:
Oplæg, diskussioner og træningssekvenser
Virksomhedsinternt træningsforløb